2.jpg

1.jpg
3.jpg

Montáž

BOVI-RENA v súčasnosti vykonáva montáž troch druhov diabetických vpichovacích pomôcok a ich doplnkových súčastí.

Kontrolný automatUltrazvukové zváranie

Montáž prebieha buď ručne alebo pomocou poloautomatických liniek. Po skompletizovaní pier prebieha aj ultrazvukové zváranie a 100%-ná kontrola pomocou kontrolných automatov. Následne je vykonaná konečná kontrola, balenie, zhotovenie sprievodnej dokumentácie a expedícia.

Okrem montáže sa zaoberáme aj finálnym balením produktov, razením šarže a dátumu spotreby na obaly a značením hotovej výroby pomocou čiarových kódov.

Riadenie ľudí ako aj náročné technické zariadenia si vyžadujú kvalitný personál, ktorým BOVI-RENA bezpochyby disponuje.

Montáž ASTMontáž LCM
Montáž MCLXMontáž SLD

 
 
© 2007 BOVI-RENA Web by SOLLERS