HLAVNÁ STRÁNKA arrow MANAŽMENT KVALITY

Manažment kvality

V súčasnom období pre našu spoločnosť manažment kvality nepredstavuje iba nevyhnutnú a povinnú súčasť získania či udržania certifikátu kvality, ale stáva sa neoddeliteľnou súčasťou podnikového manažmentu, ktorého cieľom je dosiahnutie najvyššej kvality, výkonnosti a udržanie konkurenciaschopnosti spoločnosti na trhu.

Spoločnosť BOVI-RENA je certifikovaná podľa normy ISO 9001 od roku 2003. Od roku 2007 súčasne so zmenou certifikačnej spoločnosti rozšírila certifikovanú oblasť okrem tampónovej potlače aj o montáž a kontrolu výrobkov z plastov a kovov.

Ing. Jana Volařík
manažér kvality

Certifikát kvality

Certifikát kvality     
 
 
© 2007 BOVI-RENA Web by SOLLERS